Show More

איור לילדים בטכניקה מעורבת

מתוך ״הסיפור שלי״, אלבום מזכרת לתינוק

עם מדבקות לסימון אבני דרך ואירועים

חשובים בשנתיים הראשונות של התינוק

ניתן להשיג בחנויות בוטיק ובחנות המקוונת

© 2016 Molino Design, Alit Shecter | כל הזכויות שמורות