© 2016 Molino Design, Alit Shecter | כל הזכויות שמורות

Show More

איור לילדים בטכניקה מעורבת

מתוך ״הסיפור שלי״, אלבום מזכרת לתינוק

עם מדבקות לסימון אבני דרך ואירועים

חשובים בשנתיים הראשונות של התינוק

ניתן להשיג בחנויות בוטיק ובחנות המקוונת