איורים בעפרונות צבעוניים

מתוך הספר ״אליסה בארץ הפלאות״

מאת לואיס קרול