איור בטכניקה מעורבת

לספר שירים של ז׳ואן מנואל סראט